Kontakt z nami in Piškotki

Kontakt z nami:

Pišite: 24/7 po E-mail: mefisto@siol.net

Pokličite: Tel.: 041-746-733

vsak delovnik med 8:00-15:00 ( Nataša )

MEFISTO d.o.o. od 1991

direktorica: Nataša Šetinc, univ.dipl.ing.strojništva

Več o podjetju na BIZI

In kje zapravljamo 🙂 prihodke podjetja? “MISLI ZELENO – ŽIVI ZELENO”, da, na tem kosu podedovane zapuščene kmetije, ki jo urejamo po permakulturnih načelih in skrbimo za dobrobit prostoživečih živali. Posvojili smo tudi poškodovane živali, ki v naravi ne bi zmogle same preživeti. Neuresničenih ciljev in idej je še veliko, vendar kjer je volja, se najde tudi pot….

SPLETNI PIŠKOTKI

Dostop do zakona Varstvo osebnih podatkov

Pravno obvestilo o piškotkih
Piškotke uporabljamo samo za boljše delovanje spletišča.

Piškotki so besedilne datoteke, običajno iz črk in številk, katere obiskano spletno mesto shrani v vašo napravo z namenom prepoznavanja teh naprav. Shranjevanje piškotkov je pod nadzorom brskalnika.

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da spletno mesto nastavi piškotke na vaši napravi.

ZAKAJ NAŠA STRAN POTREBUJE PIŠKOTKE?
Glavni namen piškotka je, da našemu strežniku omogoči, da uporabniku predstavi spletne strani, ki omogočajo, da je doživetje ob obisku spletne strani bolj osebno in da se bolje odziva.
KAKO UPORABLJAMO PIŠKOTKE?
Piškotki so pomembno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogi za uporabo piškotkov izhajajo iz njihovih lastnosti, ena izmed njih je shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani, piškotki pomagajo pri zbiranju raznih statistik, saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani. S pomočjo piškotkov lahko upravljavec spletne strani oceni učinkovitost zasnove svoje spletne strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo tretji uporabnikom na njegovi spletni strani.

NADZOR NAD PIŠKOTKI
Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika.

NAŠI PIŠKOTKI
Naša spletna stran uporablja piškotke za ogled streani.

PIŠKOTKI TRETJIH OSEB
Na naši spletni strain uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb, ki zagotavljajo dostopnost določenih posebnih funkcij na spletnem mestu::

Google Analytics – Google Analytics za zbiranje informacij o obiskovalcih in njihovi uporabi naše spletne strani.
Socialna omrežja – uporablja posebne vtičnike, ki omogočajo boljšo vizualizacjo Youtube in Facebook vsebin ter tako dobrinesejo k boljši uporabniški izkušnji z našim spletnim mestom.